Cyklotoulky a ZOO

Termín akce: 24. 6. - 26. 6. 2024

Dohled: Monika Píchová, Radka Čapková, Zuzka Vedej

Plán akce: Poznávání Prahy ze sedla kola. Každý den ujedeme cca 30 km. Jeden den nás čeká výlet do Zoo (bez kola). 

Změny programu vyhrazeny s ohledem na aktuální stav počasí a fyzickou zdatnost účastníků. 

Vstup do ZOO a stravu si hradí každý sám. 

Maximální počet účastníků je 30 osob. 


0,00 Kč